Högkvalitativ tandvård för alla

Luis Chavez de Paz

Specialisttandläkare

Endodonti

Vår endodontist Luis Chavez de Paz tar emot remisser för:

  • Rotfyllningar
  • Revideringar av rotfyllningar
  • Stiftborttagningar
  • Stift och pelaruppbyggnader
  • Apikalkirurgi/retrograd rotfyllning

Luis arbetar uteslutande med mikroskop och använder i första hand maskinell rensning.

Du kan remittera dina patienter till endodontist Luis Chavez de Paz via enkel och smidig e-remiss.

Remittera patient »

Walter af Donner

Specialisttandläkare

Implantatbehandlingar

Tandläkare Walter af Donner tar emot remisser för implantatbehandlingar. Vi arbetar framförallt med implantatsystem från Straumann och AnyRidge. Önskar du ett annat system så har vi en dialog om detta.

Vill du att vi även ombesörjer den protetiska behandlingen så kan vi ordna detta då Walter har flera års erfarenhet av sådan behandling. Vi kan även fungera som mentorer för protetiken om intresse finns.

Denise Abaji

Specialisttandläkare

Parodontologi

Parodontolog Denise Abaji tar emot remisser för:

Parodontit (tandlossning)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk
behandling.

Periimplantit (tandlossning kring tandimplantat)
Undersökning, terapiplanering och kirurgisk behandling.

Implantatbehandling
Ersättning av förlorade tänder med tandimplantat.

Mjukvävnadsbehandling
Korrigerande mjukvävnadskirurgi vid blottade tandhalsar.

Regenerativ kirurgi
Återskapa förlorat fäste kring tänder med bendefekter orsakade av tandlossning.

Benuppbyggnad
Återskapa förlorad benvolym för att möjliggöraimplantatbehandling.

08 - 718 22 80